Jak zarejestrować samochód? Koszt, dokumenty potrzebne

Jak zarejestrować samochód? Koszt, dokumenty potrzebne

Jak zarejestrować samochód przez internet? – Bankier.pl

Rejestracja samochodu w urzędzie 2020 - YouTubeJak zarejestrować samochód przez internet? – PanWybierak.pl

(czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski Gliwicach): (tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej – 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł). (czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski Gliwicach): (tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej – 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie nie ma możliwości uiszczania opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul.

Jak zarejestrować auto za pomocą skrzynki przez internet? - Allegro.plJak zarejestrować samochód? – Motoryzacyjne Fakty, Porady i Opinie.

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy – powroty pomoc drogowa Warszawa Jak zarejestrować samochód z zagranicy? – kalkulator OC

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego. Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN. (od każdego stosunku pełnomocnictwa) – przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu – wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Uwagi do rejestracji samochodu w 2024 roku z ExpressDOC

Rejestracja samochodu w 2024 roku, podobnie jak w poprzednich latach, wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych i administracyjnych. Oprócz standardowych procedur, na takie zalety zwraca ExpressDOC warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które mogą być istotne zarówno dla nowych właścicieli pojazdów, jak i dla tych, którzy rejestrują samochody używane:

 1. Dokumenty wymagane do rejestracji:

  • Zgłoszenie rejestracyjne (wniosek o rejestrację pojazdu): Musi być wypełniony i podpisany.
  • Dowód zakupu pojazdu: Faktura, umowa kupna-sprzedaży lub inne dokumenty potwierdzające przeniesienie własności.
  • Dowód rejestracyjny: W przypadku pojazdów używanych, trzeba dostarczyć dotychczasowy dowód rejestracyjny.
  • Dowód tożsamości: Dowód osobisty lub paszport właściciela.
  • Potwierdzenie zapłaty akcyzy: W przypadku importowanych pojazdów (z wyjątkiem pojazdów zakupionych w UE).
  • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty recyklingowej: Jeśli dotyczą importowanego pojazdu.
  • Przegląd techniczny: Aktualne badanie techniczne.
 2. Koszty rejestracji:

  • Opłata za rejestrację samochodu, w tym tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, zwykle wynosi około 180 zł dla standardowych tablic. W przypadku tablic indywidualnych opłaty są wyższe.
 3. Czas ważności rejestracji tymczasowej:

  • Wydawane jest tymczasowe pozwolenie na użytkowanie pojazdu ważne przez 30 dni, co może być pomocne w oczekiwaniu na stały dowód rejestracyjny.
 4. Ubezpieczenie OC:

  • Zanim pojazd zostanie dopuszczony do ruchu, właściciel musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 5. Zmiany w przepisach dotyczących emisji spalin:

  • Należy śledzić aktualne przepisy dotyczące norm emisji spalin, które mogą wpływać na możliwość rejestracji starszych pojazdów lub na dodatkowe opłaty związane z rejestracją.
 6. Wymaganie badań technicznych:

  • W 2024 roku mogą obowiązywać nowe lub zmienione przepisy dotyczące wymagań technicznych pojazdów, w tym na temat bezpieczeństwa i ekologii, co może wpływać na wynik badania technicznego.
 7. Nowe technologie i samochody elektryczne:

  • Wzrost liczby pojazdów elektrycznych na drogach może pociągać za sobą nowe przepisy dotyczące rejestracji, w tym związane z dotacjami lub ulgami podatkowymi.
 8. Ochrona danych osobowych:

  • W procesie rejestracji należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 9. Elektroniczna rejestracja i zmiany w procedurach ilustronicznych:

  • Możliwe ulepszanie systemów elektronicznej rejestracji pojazdów, co może przyspieszyć i uprościć proces rejestracji.
 10. Wymagania związane z pojazdami sprowadzanymi z zagranicy:

  • Rejestrując pojazd sprowadzony z zagranicy, trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe dokumenty, jak przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, potwierdzenia opłat celnych i recyklingowych oraz sprawdzenie zgodności z polskimi przepisami.

Rejestracja pojazdu to proces wymagający uwagi do szczegółów i staranności. Przestrzeganie powyższych uwag pomoże uniknąć problemów i zapewni sprawny przebieg całego procesu. Warto również regularnie sprawdzać najnowsze informacje w urzędzie komunikacji, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w przepisach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *